image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Phân công lực lượng tham gia cưỡng chế theo Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 20/06/2023
Lượt xem: 3

Phân công lực lượng tham gia cưỡng chế theo Kế hoạch số 157/KH-UBND ngày 20/06/2023 của Uỷ ban nhân dân quận Hải An

TB triệu tập lực lượng tham gia cưỡng chế.doc

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới