image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Triển khai Thực hiện xây dựng quy ước, hương ước của cộng đồng dân cư theo nghị định 61/2023/NĐ - CP của Chính Phủ năm 2023 trên địa bàn Phường Đông Hải 1
Lượt xem: 3

Triển khai Thực hiện xây dựng quy ước, hương ước của cộng đồng dân cư theo nghị định 61/2023/NĐ - CP của Chính Phủ năm 2023 trên địa bàn Phường Đông Hải 1

Tải về

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới