image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế
Lượt xem: 2
Thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế

Thong tin nhu cau tuyen dung LD cho CTy Chau Giang T10.2023..signed.pdf

DANH SACH DOANH NGHIEP CO NHU CAU TUYEN DUNG NAM 2023.xls
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới