image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023
Lượt xem: 1
Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023

Tài liệu bộ nhận diện:

+ Bộ nhận diện chuyển đổi số quốc gia năm 2023: https://dx.gov.vn/
+ Hoặc quét mã QR code


Khung hình (Avatar frame):

+ https://khunghinh.net/p/1a2b1fbe02b3400a

+ https://khunghinh.net/p/f3c22d518000abc0image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới