image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Tham gia cuộc thi “Phát thanh viên tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước thành phố năm 2023”.
Lượt xem: 2
Tham gia cuộc thi “Phát thanh viên tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước thành phố năm 2023”.

8. Cv gui UBND quan, huyen ve cuoc thi tuyen truyen CCTTHC 2023.signed.pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới