image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thông báo tiếp nhận đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ trở thành doanh nghiệp KH&CN năm 2024
Lượt xem: 0

Thông báo tiếp nhận đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ trở thành doanh nghiệp KH&CN năm 2024.

Ngày 22/01/2024 Sở Khoa học-Công nghệ ban hành Công văn số 146/SKHCN- QLKH thông báo tiếp nhận đăng ký tham gia chương trình hỗ trợ trở thành doanh nghiệp KH&CN năm 2024.

Điều kiện, lợi ích, hình thức hỗ trợ; cách thưc và nội dung đăng ký tham gia theo nội dung Công văn số 146/SKHCN- QLKH ngày 22/01/2024. (kèm theo)

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới