image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
Lượt xem: 2
Thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

2023.10.12.Chi tiet va tong hop nhu cau tuyen dung.signed.pdf

Chi tiet TD (dot 1 thang 10).pdf

Tong hop TD (dot 1 thang 10).pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới