image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
Lượt xem: 2
Thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

12.10 Tham gia Hoi cho Binh Thuan...signed.pdf

12.10 Binh Thuan.pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới