image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.
Lượt xem: 2
Thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu kinh tế.

Chi tiet TD (dot 1 thang 11.2023).pdf

Tong hop TD (dot 1 thang 11.2023).pdf
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới