image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Tiếp nhận các dự án/ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2024
Lượt xem: 0

Ngày 24/01/2024 sở Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn số 163/SKHCN- PTCN thông báo tiếp nhận các dự án khởi nghiệp, cụ thể:

 I. ĐỐI TƯỢNG, LĨNH VỰC, TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN 

1. Đối tượng tuyển chọn - Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, hoạt động kinh doanh tại Hải Phòng, có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. - Cá nhân, nhóm cá nhân tại Hải Phòng có dự án/ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chưa hình thành doanh nghiệp. 

2. Lĩnh vực tuyển chọn Không giới hạn. Ưu tiên các dự án/ý tưởng liên quan tới các lĩnh vực sau: - Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số trong lĩnh vực đô thị và phát triển kinh tế số, xã hội số; 

- Công nghệ vật liệu mới; - Bảo vệ môi trường, công nghệ năng lượng mới; 

- Du lịch, chế biến nông sản, thực phẩm sử dụng nguyên liệu thế mạnh địa phương. 

3. Tiêu chí tuyển chọn 

3.1. Đối với doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

- Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có sản phẩm được hình thành từ kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ hoặc khai thác tài sản trí tuệ. 

- Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có mô hình kinh doanh mới, sử dụng nền tảng công nghệ mới; đáp ứng khả năng tăng trưởng, thị trường mục tiêu khả thi; 

- Doanh nghiệp sẵn sàng chia sẻ quyền sở hữu với các nhà đầu tư (thông qua việc mua cổ phần, góp vốn đầu tư). 

3.2. Đối với cá nhân/nhóm cá nhân 

* Về sáng lập viên và đội ngũ: 

- Có tinh thần và thái độ của nhà lãnh đạo tiên phong, nghiêm túc với ý tưởng khởi nghiệp đã đề ra;

 - Có ít nhất 01 thành viên làm việc toàn thời gian cho dự án trong suốt quá trình ươm tạo. 

- Cam kết tuân thủ các quy định của đơn vị tuyển chọn trong thời gian ươm tạo.

 * Về ý tưởng: 

- Tạo giá trị: tạo tác động tốt đến xã hội; 

- Đổi mới sáng tạo: Ý tưởng khởi nghiệp có khả năng tạo thành dự án; có khả năng ứng dụng thành tựu, giải pháp kỹ thuật, công nghệ, giải pháp quản lý để nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa; 

- Lợi thế sản phẩm/dịch vụ: tính khả thi cao và có tiềm năng về thị trường;

 - Xây dựng được sản phẩm tối thiểu (MVP) trong vòng 6 tháng đầu của quá trình ươm tạo. 

II. CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ 

1. Nội dung hỗ trợ Dự án/ý tưởng được tuyển chọn sẽ được hỗ trợ các nội dung sau: 

- Hỗ trợ không gian làm việc; trang thiết bị làm việc internet, máy in, máy 3 photocopy, fax, scan, phòng họp (dùng chung); 

- Hỗ trợ tìm kiếm phòng thí nghiệm, hệ thống nhà xưởng, nhà kho, nhà trưng bày sản phẩm; 

- Hỗ trợ chuyên gia tư vấn, đào tạo để hoàn thiện mô hình kinh doanh, hoàn thiện công nghệ, sản phẩm; tư vấn các vấn đề pháp lý trong kinh doanh, đăng ký quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn, đào tạo phương pháp xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, kế toán tài chính, xây dựng công cụ, hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, marketing, xây dựng thương hiệu; giới thiệu, quảng bá sản phẩm tại các hội chợ, triển lãm; 

- Hỗ trợ về cơ chế xét duyệt các nhiệm vụ KH&CN của thành phố nhằm đưa các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có tiềm năng được tham gia. 

- Kết nối kinh doanh, tìm kiếm thị trường; 

- Hỗ trợ tìm kiếm nguồn vốn từ các chương trình hỗ trợ của nhà nước, các nhà đầu tư trong và ngoài nước, quỹ phi chính phủ, quỹ đầu tư mạo hiểm, ... 

- Và các hỗ trợ khác theo quy định. 

2. Hồ sơ đăng ký: 01 bộ hồ sơ gồm:

 - 01 Bản mô tả dự án/ý tưởng (Theo mẫu số 01, 02 gửi kèm thông báo. Trong đó: Mẫu số 01 dành cho Doanh nghiệp, Mẫu số 02 dành cho Cá nhân/nhóm cá nhân).

 - Các tài liệu chứng minh (photo công chứng): Giấy phép Đăng ký kinh doanh (nếu có), chứng minh nhân dân chủ dự án và các giấy tờ khác do các cơ quan nhà nước cấp (như Giấy chứng nhận hợp đồng chuyển giao công nghệ, Đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ, Bằng độc quyền sáng chế…). 

III. THỜI HẠN VÀ NƠI TIẾP NHẬN HỒ SƠ

 1. Thời hạn tiếp nhận hồ sơ: trước 17h00 ngày 30 tháng 3 năm 2024 (tính theo dấu Bưu chính). 

2. Nơi tiếp nhận hồ sơ: Bộ phận một cửa Sở Khoa học và Công nghệ (số 01 Phạm Ngũ Lão, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng). 

3. Địa chỉ nhận thông tin chi tiết: 

- Bà Đinh Thị Hạnh, Chuyên viên Phòng Phát triển công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ (Điện thoại: 0984.417.045). 

4 - Bà Đỗ Thị Nhung, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp

- Trung tâm Phát triển KHCN và Đổi mới sáng tạo, Sở Khoa học và Công nghệ (Điện thoại: 0904.163.863). - Cổng thông tin điện tử của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng (Địa chỉ: sokhcn.haiphong.gov.vn). 

- Cổng thông tin Khoa học và Công nghệ Hải Phòng (Địa chỉ: hpstic.vn). 

Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tiếp cận, kết nối được với các chương trình hỗ trợ khởi nghiệp của thành phố, UBND quận đề nghị các phòng, ban, Hiệp hội doanh nghiệp, các đoàn thể chính trị-xã hôi, UBND các phường tuyên truyền đến các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết, liên hệ (nếu có nhu cầu)./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới