image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh.
Lượt xem:

Tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản  xuất kinh doanh.
Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 273/KH-BCA-C07 của Bộ Công an, Kế hoạch số 883/KH-CAHP-PC07, ngày 04/7/2022 của Công an thành phố Hải Phòng, Công văn số 1526/UBND-CA, ngày 02/8/2022 của Ủy ban nhân dân quận Hải An về việc tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh cũng như các nhiệm vụ công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn, hạn chế tối đa các vụ
cháy, nổ xảy ra đối với khu dân cư trên địa bàn quận, giảm tối đa thiệt hại của các vụ cháy, nổ.
Tăng cường công tác tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho nhân dân, các hộ gia đình đảm bảo 100% các hộ gia đình trên địa bàn có ít nhất 01 người được tham gia tuyên truyền tập huấn. Thực hiện đưa vào diện quản lý Nhà nước về phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở trên địa bàn phường, đảm bảo 100% các cơ sở thuộc Phụ lục IV, Nghị định 136. Các Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng đảm bảo: 100% hộ gia đình kết hợp sản xuất kinh doanh nằm trong “Tổ liên gian an toàn phòng cháy, chữa cháy”, 100% ngõ sâu từ 50m, xe chữa cháy không vào được có “Điểm chữa cháy công cộng” và tự tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn phù hợp với điều kiện thực tế.


image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới