image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Họp giao ban đầu tuần triển khai một số nhiệm vụ của địa phương
Lượt xem: 5


Sáng 20/11/2023 UBND phường Đông Hải 1 tổ chức họp giao ban đầu tuần triển khai một số nhiệm vụ của địa phương. Thành phần có các đ/c lãnh đạo UBND, công chức, lao động hợp đồng phường tham dự đầy đủ. Cuộc họp tiếp tục triển khai các nhiệm vụ về thu thuế đất phi nông nghiệp và các khoản quỹ khác, công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự, lĩnh vực về tôn giáo...
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới