image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
UBND phường tổ chức họp giao ban triển khai một số nhiệm vụ của địa phương
Lượt xem: 0

Anh-tin-bai

    UBND phường tổ chức họp giao ban triển khai một số nhiệm vụ của địa phương. Thành phần có các đ/c lãnh đạo Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ phường, cán bộ, công chức phường, bí thư chi bộ, tổ trưởng các tổ dân phố tham dự đông đủ. Cuộc họp triển khai nhiệm vụ về phân loại rác thải đầu nguồn, đề nghị các tổ dân phố tiếp tục vận động các hộ dân đăng ký mua xô, tự trang bị xô cho gđ thì phải cho ký cam kết.

Triển khai một số nội dung trong Nghị quyết 15/2023/NQ-HĐND (8/12/2023) quy định chức danh, phụ cấp, trợ cấp hàng tháng các chức danh ở TDP. Trên cơ sở đó nắm bắt và kiện toàn các chức danh đảm bảo duy trì hoạt động TDP!

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới